روانی 2016

تیم جایگزین مراکش در مسابقه با ایران کیست؟

۱۲ دی ۱۳۹۵
فدراسیون مراکش با دو فدراسیون اسلواکی و غنا تماس گرفته است تا جای خالی دیدار لغو شده با ایران در امارات را پر کند.

به گزارش دانشجو،  پس از اعلام لغو دیدار دوستانه ایران با مراکش از سوی سایت معتبر المنتخب این سایت مراکشی از بازی جایگزین برای این دیدار خبر داد.

سایت المنتخب خبر داد: پس از لغو دیدار دوستانه مراکش با ایران، فدراسیون مراکش با دو فدراسیون اسلواکی و غنا تماس داشته است تا در تاریخ ۶ ژانویه با یکی از این تیم‌ها بازی کند تا جای خالی دیدار با ایران را پرکند.