روانی 2016

هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس

۲۵ دی ۱۳۹۵
هوای تهران برای هشتمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش میزان، براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، امروز هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.  

شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۱۴ است. تهران هشتمین روز آلوده متوالی خود را پشت سر می گذارد.